Eesti Koomiksiselts võtab vastu liikmeid, kes soovivad osaleda Eesti koomiksikultuuri arendamises.


Kuidas saada Eesti Koomiksiseltsi liikmeks:

1. Tutvu MTÜ põhikirjaga siin


2. Tasu Eesti Koomiksiseltsi arvele käesoleva aasta liikmemaks suuruses 5 eurot.

Eesti Koomiksiselts, 10220208393224 SEB pank. Selgituseks oma nimi ja “liikmemaks 2012”.


3. Täida allolev avaldus.

4. Hiljemalt ühe nädala jooksul avalduse esitamisest teeb juhatus liikmeks vastu võtmise kohta otsuse ning annab sellest avaldaja e-posti aadressile teada.
(Kui juhatus otsustab avalduse tagasi lükata, kantakse tasutud liikmemaks avaldajale tagasi)

Email again:Avaldus

Palun mind võtta Eesti Koomiksiseltsi liikmeks. Olen tutvunud Eesti Koomiksiseltsi põhikirjaga ning olen nõus liikmena täitma kõiki põhikirjast tulenevaid kohustusi. Ühtlasi kinnitan, et olen tasunud majandusaasta liikmemaksu seltis arveldusarvele.

Eesti Koomiksiseltsi tegevust saab toetada ka rahaliselt tehes kande ülalolevale kontole selgitusega "toetus".
Koomiksiselts on valmis sõlmima ka sponsorlepinguid, täpsustamiseks kontakteeruda.